Su yaşamdır

  22 Mayıs 2023

Su yaşamdır

Dünya Su Günü’nü değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu üyesi Mavi İklim Yeşil Dünya Tüketici Hareketi Derneği (MİYED) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akseven; “coğrafyamızda su stresi yaşanıyor” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Üyesi Mavi İklim Yeşil Dünya Tüketici Hareketi Derneği (MİYED) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akseven konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Avrupa Çevre Ajansı Su Kullanım İndeksine göre, bireysel tüketicilerin yanı sıra tarım ve enerji gibi sektörlerde de artan talep nedeniyle suya gereksinim her geçen yıl artmaktadır. Bunun yanında iklim değişikliğinin su kaynaklarına olan olumsuz baskısı ve kuraklık beklentisi de dünya gündeminde bulunmaktadır.

Bölgeler arası farklılık göstermekle birlikte, tarımsal üretim, toplam suyun yüzde 40’nı tüketmektedir. Öte yandan özellikle Avrupa’da, su kaynaklarının yüzde 28’i de, enerji üretiminde nükleer ve fosil yakıt bazlı enerji tesislerinde soğutma amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Hidroelektrik enerji üretmek için kullanılan su, nehir ve göllerdeki doğal su döngüsüne zarar verirken, barajlar ve diğer fiziki bariyerler de, ekolojik dengeyi olumsuz etkilemektedir. Kirlenme, enerji tesislerinde soğutma için kullanılan suyun, alıcı ortama tekrar salınmasıyla nehir ve göllerdeki suyun kalitesinin bozulması giderek artmaktadır.

Ülkemiz toprakları da, henüz kuraklık aşamasında olmasa bile su stresi yaşamaktadır.

Su yaşamdır.

Temiz suya tüm insanlığın adil ve ucuz şekilde erişimi, insan hakkıdır.

İnsanlık ailesinin her ferdinin bu hakkını kullanabilmesi için küresel ölçekte politikaların oluşturulması için gecikilmemelidir. Aksi halde, yarın çok geç olacaktır.

Murat Akseven

Yönetim Kurulu Üyesi

Back To Top