8 Kasım Dünya Şehircilik Günü

‘’Dünya Şehircilik Günü’’ 1949 yılından beri dünya çapında doğru planlamanın küresel insan yaşamının kalitesine ve çevrelerine yaptığı etkileri ortaya koymak için özel bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda yaşanabilir topluluklar oluşturmak için şehir planlamacılığının rolünü ve önemini tanımak ve tanıtmak ideallerini taşımaktadır.

Dünya kaynaklarının verimsiz kullanımı sayesinde sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda ciddi etkileri olan, toplumun farklı kesimleri arasındaki eşitsizliği derinleştiren, düzensiz gelişme yaygın kentsel krizle sonuçlanan beklenmedik zorluklara tanık olunmuştur.

Tüm dünyadaki doğal güzellikler ve doğal yaşam alanları azalmakta hatta büyük şehirlerde yok olma seviyelerine gelmektedir.

Plansız yapılaşma ve çarpık kentleşme ile çevre kirliliği, gürültü kirliliği, yönetimi yapılamayan atık sorunları baş gösterir.

Çarpık kentleşme beraberinde alt yapı yetersizliklerini getirmiştir. Yetersiz kanalizasyon sistemleri iyi çalışmaz ve yoğun yağmur yağışlarında tıkanarak su baskınlara neden olur.

Düzensiz yapılaşma sebebiyle binaların arasındaki hava sirkülasyonun yetersiz kalması bir taraftan insanların ihtiyaç duyduğu temiz havaya erişimine engel oluştururken bir başka açıdan da hava kirliliğinin yoğunlaşmasına sebep olmaktadır.

Kentleşmenin kaçınılmaz sonuçlarından bir diğeri de ulaşım araçlarından salınan zehirli gazların hava kirliliğine yol açmasıdır.

İçinde bulunduğumuz tüketim çağı çılgınlığı bütçelerde dengesiz kayıplara neden olduğu gibi çevresel atık oluşumunun hızlanmasına katkı sağlamıştır.

Petrol ve petrol türevi ürünlerin kullanımından kaynaklı atık yönetimi yapılamamakta dolayısıyla giderek büyüyen çöp yığınları ile başa çıkma sorunları yaşanmaktadır.

Kentsel, evsel, endüstriyel kaynaklardan ortaya çıkan çöp ve atıklara öncelikli olarak kaynağında ayrıştırma yapılması ve geri dönüşüm için hazırlanması bilinci ve alt yapısı oluşturulmalıdır.

Dünya kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir yaşam kalitesinin insan ve tüm canlıların yaşam önceliği hedef alındığında acil olarak çevre kirliliği ve çarpık kentleşme eylem planları yapılmalı, devlet, özel sektör ve tüketicilerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir.

Back To Top