Dünya için yeni bir öykü; temiz niyet…

On binlerce yıl, tüm kaynaklarıyla bitki, hayvan, insan ve tüm doğasıyla yaşamın ev sahibi gezegenimizde bir şeyler oluyor! İnsanlık dünyanın bize sunduğu kaynakların geleceği için endişeli… Uluslar, toplumlar “yarınlar” için dünyanın yaşaması telaşında.

İnsanı ve haklarını, giderek tüm canlıları merkezine alan Mavi İklim Yeşil Dünya Hareketi Tüketici Derneği “miyed”, tüm evren için kaliteli ve en önemlisi sürdürülebilir yaşam için yola çıktı.

Miyed, yaşam kalitesini oluşturan sağlık, eğitim, beslenme, barınma ve toplumsal hizmetlerin din, dil, ırk gözetmeksizin her insanın en temel hakkı olduğuna inanır. Her canlı için bu hakkın yaşama geçebilmesi ve sürdürülebilir olması gayesiyle gezegenin kaynaklarına yönelen kirli üretimin-vahşi tüketimin önüne geçilmesini dert edinerek; küresel iklim duyarlılığının toplumda tanınması ve yayılmasını amaçlar.

Ajandasında; her canlının yaşamını sürdürebilmesi hedefiyle güvenilir gıda üretimi, tüketimi ve erişimi, temiz su ve hava kaynaklarının korunması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaşması konularında farkındalığın oluşturulması yer alır.

Dünya kaynaklarının kendini yenileme, yeniden üretme hızına uygun yaşam gereksinimlerinin koşullarının sağlanması yeni bir öykünün yazılması ile olanaklı.

İşte “miyed” bu yeni öykünün peşinde…

Yönetim Kurulumuz

Bingül CEVİZ

Bingül CEVİZ

Yönetim KurulU Başkanı

Arife Gökkaya Dinç

Arife Gökkaya Dinç

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Özkaynak

Abdurrahman Özkaynak

Yönetim Kurulu Üyesi

Neslihan Evci

Neslihan Evci

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Akseven

Murat Akseven

Yönetim Kurulu Üyesi

Bizler Mavi İklim ve Yeşil Dünya için çalışıyoruz

Temiz niyet ile çıktığımız yolda dünya kaynaklarının verimli kullanımı ve tüm canlıların hak savunuculuğunda farkındalık yaratmak istiyoruz.
Daha iyi bir dünya için...

GÖNÜLLÜ OL
Back To Top